Članstvo

Članom udruge Alumni TVZ može postati svaki završeni student stručnog ili specijalističkog studija Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Članom se može postati registracijom putem stranice ili potpisom pristupnice za članstvo u udruzi. Oboje je potpuno besplatno.

Prihvaćanjem i predajom pristupnice postaje se članom te se registar članova može vidjeti pristupanjem stranicama. Uvid u registar je dostupan svim članovima.

Kao udruga poznajemo tri kategorije članstva i one se dijele na počasno, redovno i aktivno članstvo. Počasnim članom udruge mogu postati sve fizičke osobe koje izrazitim radom i zalaganjem doprinose radu udruge. Redovnim članom može postati svaka osoba koja zadovoljava uvjete pristupanja udruzi. Aktivno članstvo čine kolege koji uz sve obaveze revno sudjeluju u radu i aktivnostima udruge te sukladno tome uživaju i neke povlastice po pitanju mogućnost biranja u aktivna tijela udruge kao i mogućnosti sudjelovanja na raznovrsnim konferencijama te benefitima kod partnera udruge.

Sve zainteresirane kolege koji se žele uključiti u rad udruge pozivamo i da se jave na info@alumni-tvz.hr kako bi im omogućili da aktivno sudjeluju u radu i projektima udruge.

Vaš predsjednik,

Jan Vesel